#PIDSInfoBits: Alam niyo ba na edukasyon ang may pinakamalaking share sa National Expenditure Program (NEP) o President’s Budget noong 2023?

Ito ay naaayon sa nakasaad sa Philippine Constitution na sektor ng edukayon ang dapat makatanggap ng pinakamalaking bahagi ng budget ng pamahalaan, na nagpapakita ng pagpapahalaga ng pamahalaan sa human capital at mga kabataan.

Bukod sa edukayon, kasama rin sa mga prayoridad ng pamahalaan ngayong 2023 ang mga sektor ng imprastraktura, kalusugan, social welfare, at agrikultura.

Para sa karagdagang kaalaman, basahin ang buong lathalain: Analysis of the 2023 President’s Budget

Main Menu

Secondary Menu