#PIDSInfoBits: Alam niyo ba na dumarami ang bilang ng mga college graduates na kumukuha ng technical vocational education and training (TVET)?

Noong 2020, halos 50 porsyento ng mga TVET graduates ang kumuha nito upang mag-upgrade ng kanilang mga skills o kakayahan. Taliwas ito sa datos noong 2012 kung saan trabaho o employment ang pangunahing dahilan ng mga TVET graduates.

Para sa karagdagang kaalaman, basahin ang buong lathalain: Responding to the Changing Needs of the Labor Market: Overview of the Country’s TVET

Main Menu

Secondary Menu