#PIDSInfoBits: Alam niyo ba na sa kabila ng muling pagbubukas ng ekonomiya, nananatiling mataas ang unemployment at underemployment sa bansa?

Bagamat nakabawi na noong 2021 ang full-year labor force participation (63.3%) at employment (43.9 million)—na lampas na sa bilang noong 2019—mababa pa rin ang employment sa ilang sektor gaya ng manufacturing at mga high-contact services kabilang ang transportasyon, accommodation, recreation, at food services.

Alamin ang kalagayan ng ekonomiya sa bansa sa isang pag-aaral ng PIDS na pinamagatang “Macroeconomic Prospects of the Philippines in 2022–2023: Steering through Global Headwinds” sa link na ito: https://pids.gov.ph/publication/discussion-papers/macroeconomic-prospects-of-the-philippines-in-2022-2023-steering-through-global-headwinds

Main Menu

Secondary Menu