#PIDSInfoBits: Alam niyo ba na hindi lahat ng health facilities na pinupuntahan ng mga 4Ps beneficiaries ay may sapat na serbisyo?

Kabilang sa mga kakulangan na ito ay mga bakuna para sa mga bata, gaya ng BCG, Hepatitis NB, DPT-HepB-HiB, oral polio vaccine, inactivated polio vaccine, at MMR.

Alamin ang mga naging epekto ng conditional cash transfer program para sa mga 4Ps beneficiaries sa PIlipinas sa isang-pag-aaral ng PIDS na pinamagatang: “Conditional Cash Transfers in Resource-poor Environments: Evidence from the Philippine 4Ps” sa link na ito: https://pids.gov.ph/publication/discussion-papers/conditional-cash-transfers-in-resource-poor-environments-evidence-from-the-philippine-4ps

Main Menu

Secondary Menu