#PIDSInfoBits: Alam niyo ba na magkakaugnay ang paglago ng ekonomiya, paglaki ng populasyon, at pagtaas ng bilang ng mga pasahero sa water transport sector ng Pilipinas?

Ang bilang ng mga pasahero ay nasa 55 hanggang 76 na porsyento ng kabuuang populasyon ng bansa. Ngunit gaya ng ibang industriya, malaki ang naging epekto ng pandemya sa water transport sector na naging sanhi ng pagbaba ng bilang ng mga pasahero.

Para sa karagdagang kaalaman, basahin ang buong lathalain: Government Interventions in the Domestic Shipping Industry: A Discussion on Market Competition and Maritime Safety

Main Menu

Secondary Menu