Kumusta, mga ka-PIDS! Narito ang #PIDSFactFriday ngayong linggo, ukol sa digital sector at internet connectivity sa Pilipinas.

Ayon sa Philippine Statistics Authority, 9.6 na porsyento ng GDP ng bansa ay mula sa mga digital transactions, kabilang ang digital-enabling infrastructure, e-commerce, at digital media/content.

Dahil internet access ang pinakamahalagang bahagi ng digital value chain na nag-uugnay isa ibat-ibang kalahok nito, mahalagang gumawa ng mga polisiya at programa na makapag-aalis ng digital divide, lalo na sa pagpapalawak at pagpapabilis ng internet connectivity sa bansa.

Basahin ang lathalaing pinamagatang “The Philippine Digital Sector and Internet Connectivity: An Overview of the Value Chain and Barriers to Competition” sa link na ito: https://pids.gov.ph/publication/discussion-papers/the-philippine-digital-sector-and-internet-connectivity-an-overview-of-the-value-chain-and-barriers-to-competition

Main Menu

Secondary Menu