Kumusta, mga ka-PIDS! Narito ang #PIDSFactFriday ngayong linggo, ukol sa financial inclusion sa bansa.

May kaugnayan ang edad sa kawalan ng tiwala sa mga financial institutions, gayundin ang mga bayarin at requirements sa pagbubukas ng bank accounts at mga dahilang may kaugnayan sa relihiyon.

Dahil dito, mahalagang paigtingin ang financial literacy ng mga Pilipino upang lahat ay maging financially-included. Ilan sa maaaring gawin ay ang paghikayat sa pagbubukas ng basic o low-fee accounts at pagpapaigting ng mga polisiya para sa proteksyon ng mga consumers at account owners.

Para sa karagdagang kaalaman, basahin ang buong lathalain: Understanding and Measuring Financial Inclusion in the Philippines

Main Menu

Secondary Menu