Kumusta, mga ka-PIDS! Narito ang #PIDSFactFriday ngayong linggo, ukol sa labor market ng Pilipinas.

Sa patuloy na pagbabago ng Pilipinas bilang isang bansang papunta sa aging population, muling lalaki ang responsibilidad ng mga kababaihang nasa care economy (pag-aalaga ng mga bata at matatanda).

Dahil dito, inirerekomenda sa isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies na lumikha at magpaunlad ng mga programa para sa mga manggagawang kabilang sa care economy, kung saan karamihan ay kababaihan.

Para sa karagdagang kaalaman, basahin ang buong lathalain: Labor Market Structures, Pay Gap, and Skills in the Philippines

Main Menu

Secondary Menu