#PIDSInfoBits: Alam niyo ba na sa kabila ng mga reporma, maliit lamang ang itinaas ng learning achievement indicators sa mga nagdaang dekada base sa resulta ng mga nakaraang National Achieving Test?

Bagamat patuloy ang pangunguna ng sektor ng edukasyon sa budget allocation, nahuhuli pa rin ang Pilipinas sa education expenditure kumpara sa ibang bansa, na siyang nakakaapekto sa kalidad ng edukasyon. Ibig sabihin, hindi basta-bastang masosolusyunan ng pagtaas ng budget ang mga problema sa sektor ng edukayon.

Para sa karagdagang kaalaman, basahin ang buong lathalain: When Students Fail to Learn: Getting Education Governance and Finance Policies Right

Main Menu

Secondary Menu