#PIDSInfoBits: Alam niyo ba na malaki ang ibinaba ng partisipasyon sa mga eskwelahan noong 2020, lalo na para sa mga mag-aaral mula sa mga mahihirap na pamilya?

Sa kabila ng pag-transition ng mga paaralan sa distance learning, hindi lahat ay madaling nakapag-adjust dito, lalo na ang mga estudyante mula sa low-income families, dahil sa kawalan o kakulangan ng access sa mga e-learning resources.

Samantala, bagama’t maraming mag-aaral mula sa mahihirap na pamilya ang may access sa paper-based modules, isang malaking katanungan ay kung epektibo ba ang mga ito.

Alamin ang mga epekto ng pandemya sa Pilipinas sa isang pag-aaral ng PIDS na pinamagatang “Close the Gap: Accelerating Post-pandemic Recovery through Social Justice” sa link na ito: https://pids.gov.ph/publication/discussion-papers/close-the-gap-accelerating-post-pandemic-recovery-through-social-justice

Main Menu

Secondary Menu