#PIDSInfoBits: Alam niyo ba na mula sa sariling bulsa ng mga pasyenteng may non-communicable diseases (NCDs) ang halos kalahati ng kanilang total health expenditure?

Ito ay dahil sa matagal at magastos na gamutan ng mga NCD. Sa lahat ng mga NCD, pinakamalaki ang total health expenditures sa gamutan ng cancer at mga cardiovascular diseases.

Basahin ang pagsusuri sa National Health Experiment Survey (NHES) sa isang pag-aaral ng PIDS na pinamagatang “Analysis of the National Health Expenditure Survey Round 1 and Design of Survey Protocol for NHES Round 2 (Phase 1)” na maaaring ma-download sa link na ito: https://pids.gov.ph/publication/discussion-papers/analysis-of-the-national-health-expenditure-survey-round-1-and-design-of-survey-protocol-for-nhes-round-2-phase-1

Main Menu

Secondary Menu