#PIDSInfoBits DPRM 2022 Edition: Alam niyo ba na umakyat sa 17.7 na porsyento ang unemployment rate sa Pilipinas noong April 2020?

Ito ay base sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority.

Sa mga empleyadong nanatiling may trabaho noong pandemya, may malaking pagkakaiba sa kakayahang mag-work from home. Base sa pagsusuri ng World Bank, sa mga mahihirap na empleyado, 21 na porsyento lamang ang nakapag-work from home, kumpara sa 46 na porsyento ng mga empleyado na may mataas na sahod.

Ang #PIDSInfoBits DPRM 2022 Edition ay halaw sa paparating na pag-aaral ng PIDS na pinamagatang “Close the Gap: Accelerating Post-pandemic Recovery through Social Justice”.


#DPRM2022CloseTheGap
#DPRM2022AcceleratePostPandemicRecoveryThroughSocialJustice
#DPRM2022AlisinAngAgwat
#DPRM2022KatarungangPanlipunan 

Main Menu

Secondary Menu