#PIDSInfoBits: Alam niyo ba na unti-unting bumababa ang bilang ng mga smoking households sa bansa?

Ayon sa datos mula sa Family Income and Expenditure Survey (FIES), bumaba ang bilang na ito mula sa 57 na porsyento noong 2012 sa 49 na porsyento noong 2018.

Alamin ang naging epekto ng Artikulo 6 at 11 ng Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) sa isang pag-aaral ng PIDS na pinamagatang “Impact Evaluation of DOH’s Implementation of Articles 6 and 11 of the Framework Convention of Tobacco Control” na maaaring ma-download sa link na ito: https://pids.gov.ph/publication/discussion-papers/impact-evaluation-of-doh-s-implementation-of-articles-6-and-11-of-the-framework-convention-of-tobacco-control

Main Menu

Secondary Menu