#PIDSInfoBits: Alam niyo ba na pinakamarami ang bilang ng Overseas Filipino Workers (OFWs) sa Asya?

Ayon sa Philippine Statistics Authority, 83.6 na porsyento ng mga OFWs noong 2020 ay nagtatrabaho sa Asya, mas marami pa sa pinagsama-samang bilang ng mga OFWs sa ibang bahagi ng mundo. Karamihan sa kanila ay nasa Silangang Asya (e.g., Japan, Hong Kong, at Singapore).

Alamin ang antas ng kaalaman ukol sa health and social security systems ng mga Filipino migrant workers sa Silangang Asya sa isang pag-aaral ng PIDS na pinamagatang “Scoping Study on Health and Social Security Systems Literacy of Filipino Migrant Workers in East Asia” na mada-download sa link na ito: https://pids.gov.ph/publication/discussion-papers/scoping-study-on-health-and-social-security-systems-literacy-of-filipino-migrant-workers-in-east-asia

Main Menu

Secondary Menu