#PIDSInfoBits: Alam niyo ba na nananatiling may pinakamataas na budget ang social services sector sa government expenditures ng bansa?
 
Kabilang dito ang mga sektor ng edukasyon, kalusugan, social welfare, paggawa, at pabahay. Kasunod nito and mga sektor ng economic services at general public services; ang tatlong ito, simula noong 2010, ay nananatiling may pinakamataas na bahagi sa government expenditures.
 
Tingnan ang pagsusuri ng 2023 National Expenditure Program (NEP) sa isang pag-aaral ng PIDS na pinamagatang “Analysis of the 2023 President’s Budget” sa link na ito: https://pids.gov.ph/publication/discussion-papers/analysis-of-the-2023-president-s-budget
Main Menu

Secondary Menu