#PIDSInfoBits: Alam niyo ba na 96% ng mga sistema ng irigasyon sa Pilipinas ay nakalaan para sa mga taniman ng palay?

Base sa datos ng NIA noong 2015 hanggang 2017, 79% ng irigasyon ay nakalaan para sa mga taniman ng palay lamang habang 17% ay para sa mga taniman na magkasama ang palay at iba pang prutas at gulay.

Alamin ang estado ng irigasyon sa Pilipinas sa isang lathalain ng PIDS na pinamagatang “Revitalizing Philippine Irrigation: A Systems and Governance Assessment for the 21st Century” sa link na ito: https://www.pids.gov.ph/publication/books/revitalizing-philippine-irrigation-a-systems-and-governance-assessment-for-the-21st-century

Main Menu

Secondary Menu